Ukategorisert

Staten bør ikke ta mer enn nødvendig

I dag er det mange i Norge som får penger på konto fordi de i fjor betalte for mye skatt.

Tall fra Skatteetaten viser at 2,5 millioner borgere får igjen penger, og gjennomsnittlig får nordmenn tilbake over 10 000 kroner. Vel 500 000 borgere må betale restskatt.

Teknologien har kommet så langt, at staten ikke bør kunne kreve mer i skatt enn nødvendig. I løpet av året bør Skatteetaten kunne regulere innbetalingene slik at de aller fleste av oss går i null. Det betyr at mennesker som betaler for mye første del av året bør få redusert innbetalingssats. Mennesker som betaler for lite bør få høyere sats. Datasystemene er nå så gode, at det skal være unødvendig å bruke staten som en bank gjennom skatteoppgjøret.

Om skribentens ønsker og spådommer slår til? Ja, en gang i fremtiden blir systemet trolig omtrent som skissert ovenfor.

For ordens skyld; Liberaleren ønsker enorme skattelettelser. Vi ønsker et samfunn med reel frihet for borgerne!

Mest lest

Arrangementer