Ukategorisert

Flere kvinnelige kandidater

Kvinneandelen ved kommune- og fylkestingsvalget har økt sammenlignet med valget for fire år siden.

59 983 personer stiller til valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til høsten. Kvinneandelen er 43 prosent, en økning på ett prosentpoeng fra valget for fire år siden. Andelen med innvandrerbakgrunn har steget 0,7 prosentpoeng til 4,2 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mange av kandidatene, uansett kjønn eller opprinnelse, kommer ikke til å gi deg mer frihet! Når du skal stemme og gi personstemmer, bør du vurdere de ulike kandidatene nøye.

Det er ingen skam for borgere som lar vær å stemme ved valg. Stemmeretten er en rett, ikke en plikt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer