Ukategorisert

Mange, mange flere bevillinger

Alkoholpolitikken har blitt liberalisert enormt de siste tiårene.

Fortsatt kan Stortinget gjøre mye for lage et friere samfunn. Alkoholloven burde vært endret radikalt.

Det er først og fremst kommunepolitikerne som har sørget for mer liberal alkoholpolitikk, selv om antall vinmonopolutsalg også har økt siden 1980.

I 1980 var det 2 500 skjenkebevillinger. I 2012 var tallet tredoblet til 7 500 bevillinger, viser rapporten Rusmidler i Norge fra Statens institutt for rusmiddelforsking (SIRUS), ifølge Kommunal Rapport.

Det er ingen automatikk at denne utviklingen fortsetter eller at kommunen du bor i tildeler bevillinger for salg og skjenking av alkohol. Du må som borger sørge for at liberale politikere sitter i by- og kommunestyret. Neste mulighet til å velge lokalpolitikere er under kommunevalget mandag 14. september.

Tags:

Mest lest

Arrangementer