Ukategorisert

Innført i manntallet?

Kommunene har lagt ut manntallet for offentlig ettersyn.

Det kan være lurt å sjekke om du er innført i manntallet dersom du skal bruke stemmeretten ved høstens valg.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra, ifølge valg.no.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september.

Tags:

Mest lest

Arrangementer