Notiser

Angriper ytringsfriheten

12 utenlandske, frivillige organisasjoner som arbeider i Russland kan bli utestengt, stemplet som «uønsket» under en lov som ble vedtatt i mai i fjor. «Uønsket» er under loven vagt definert som noen som utgjør en trussel mot statens sikkerhet eller landets grunnlovsbestemmelse, ifølge amnesty.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer