Ukategorisert

Flere bør forandre mening

Flere politikere bør forandre mening om forbudet på narkotika gjennom å lese politiets tall for kriminalitet.

Denne uken slapp politiet tallene over anmeldte forbrytelser og forseelser for 1.tertial. Noe av statistikken er positiv lesing, men noe er like deprimerende som det alltid har vært.

Fram til 1.mai ble det totalt anmeldt 73 797 forbrytelser og 36 671 forseelser. Anmeldte forbrytelser har i alt gått ned med elleve prosent sammenlignet med 1. tertial 2013, og antall forseelser har i alt gått ned med tre prosent i tilsvarende periode, ifølge tallene som er publisert på politi.no.

Narkotika utgjør 21 prosent av forbrytelsene. Det er betydelig mer enn vold, en kategori som får betydelig med oppmerksomhet hos politikerne og i samfunnsdebatten.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer