Notiser

Hvorfor er det byråkratene som får skylda?

Det er forskning.no som har stilt spørsmålet i en artikkel.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
  • Med en klype saltMed en klype salt
    Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?