Ukategorisert

De store vil ekskludere de små

Det nærmer seg skolevalg og dermed skolevalgdebatter. Liberaleren sitter på informasjon om at de største ungdomspartiene ønsker å begrense antall deltakere på arrangement knyttet til skolevalget.

Få deltakere betyr at de små partiene blir utelatt fra en arena som gir tilgang på unge velgere. Liberalistene, som stiller til valg i Oslo i år, har havnet i denne situasjonen.

Nå er det med troverdighet mulig å rakke ned på skolevalgdebatter, noe Liberaleren har gjort i mange år. Dersom det for skattefinansierte penger blir arrangert skolevalg og debatter, må så mange som mulig få være med i konkurransen om velgerne. Fylker, kommuner og skattefinansierte skoler bør gi elevene tilgang til så mye informasjon som mulig. Det betyr blant annet at Liberalistene, for å bruke ett eksempel fra Oslo, skal stå på samme scene som AUF og Unge Høyre.

Vil fjerne konkurrenter
Liberalistene ønsker å delta i skolevalgdebatter i Oslo. Partiet er nyetablert og stiller til valg i hovedstaden i høst. Partiets målsetning er å være landsdekkende ved valget om to år.

Oslo Unge Høyre og AUF tok før sommerferien initiativet til å organisere skolebesøkene. Argumentet deres for å ta initiativet er å forhindre at alle arrangementene blir avholdt på samme dag. Det ble arrangert et møte med noen av de andre ungdomspartiene i Oslo. Partene ble enige om en datoplan som ble sendt til skolene.

Oslo Unge Høyre og AUF innrømmer at det er opp til skolene å avgjøre hvordan de ønsker å arrangere debatt og valgtorg, men lederne av de største organisasjonene har ønsket svært begrenset debatt og valgtorg med panel av få representanter ettersom tiden vil være begrenset. Dersom skolene følger opp ønsket vil Liberalistene og andre bli utelukket fra debatter, debatter som blir arrangert i skoletiden finansiert av skattebetalerne. Dette rimer dårlig med mottoet om mer demokrati som ungdomspolitikerne har frontet de siste årene.

Ønsker å delta
Arnt Rune Flekstad, partileder i Liberalistene, har sendt brev til Oslo kommune. Han ber kommunen avkrefte at arrangementene blir arrangert slik skissert ovenfor.

Arnt Rune Flekstad vil naturlig nok at Liberalistene skal få delta på skolevalgarrangement. (Foto: Liberalistene)
Arnt Rune Flekstad. (Foto: Liberalistene)

Liberalistene har snakket med Oslo handelsgymnasium, og fått bekreftet at Unge Høyre og AUF organiserer skolevalget i Oslo.

–Vi måtte jo som sant er påpeke at det isåfall var et alvorlig brudd på de demokratiske spilleregler og jo i praksis resulterte i at ungdom, som jo i senere år har engasjert seg stadig mindre i politikk, blir fratatt muligheten til å høre om andre politiske løsninger enn status quo, har Flekstad skrevet i brevet.

Arnt Rune Flekstad avsluttet brevet på følgende måte:

–Vi håper jo selvsagt at dette er en misforståelse og ikke er slik vi har blitt fortalt.

Voksenpolitikerne bør bryte inn
Dersom det kun er de største ungdomspartiene som får delta på arrangement knyttet til skolevalget, bør «voksenpolitikerne» gripe inn. Det er håpløst å arrangere noe i offentlig regi, uten at aktørene får så like konkurransevilkår som mulig.

I tillegg vil eksklusjon av deltakere ikke gi mer demokrati, noe som bryter kraftig med målsetningen regjeringen, Stortinget, byrådet og bystyret har hatt de siste årene.

Samme problemstilling om utestenging av politikere gjelder for små i valgdekningen til NRK. Det er dermed et ganske stort spørsmål som bør engasjere langt flere enn de som er opptatt av skolevalget i Oslo.

Det er ikke sikkert Liberalistene gjør et godt valg, men politiske konkurrenter bør ikke hindre partiet å delta i en sentral del av valgkampen!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer