Ukategorisert

FrP-liberalister bør gå til krig

Debatten om verneplikt er for viktig til at liberalister kan la Christian Tybring-Gjedde føre an i det som bør være en krig om hva staten skal kunne tvinge borgerne til.

FrPs forsvarspolitiske talsmann har tidligere i sommer skrevet innlegget Den som ønsker fred må være forberedt på krig, publisert på Dagbladet.no.

I innlegget avslører Tybring-Gjedde, at han mener han vet hva som er best for vernepliktige borgere og landet. Etter Stortingets vedtak om kjønnsnøytral verneplikt, kan vi få et Nord-Korea-lignende system der staten tar på seg oppgaven med å forme befolkningen i større grad enn det som skjer i dag. Og ja, vi har i dag et land der politikerne i stor grad prøver å forme mennesker gjennom ulike system.

Christian Tybring-Gjedde har i innlegget blant annet skrevet:
«Førstegangstjenesten er i dag kun forbeholdt landets fysisk og psykisk sterke ungdommer. Det er etter min mening uheldig. Forsvaret bør gjeninnføre obligatorisk rekruttskole som et verktøy for å skape nasjonalt samhold og fellesskap. Felles måltider, uniform med norsk flagg, felles eksersis, daglig avrapportering og firemannsrom skaper tilhørighet og samhold. Et troverdig forsvar krever en forståelse av at vi har noe som er verdt å forsvare og som i ytterste konsekvens er verdt å dø for.»

Kampen om militær førstegangstjeneste er verken vunnet eller tapt, men det er viktig at liberalister ruster seg til kamp. Det er viktig at FrP-liberalistene er i kampmodus!

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
friedman
friedman
6 years ago

Tvungen militærtjeneste er kun greit hvis dette er den eneste måten å f.eks. forhindre at noen kommer og invaderer ogleveforholdene blir verre.

Vi anarko-kapitalister tror ikke tvungen militærtjeneste er eneste utvei.

Norge som er omgitt av demokratiske stater er i en perfekt posisjon til å avvikle staten fullstendig.

Hvis staten gjør en dårlig jobb i å produsere mat og biler, hva er det som får dere til å tro at den vil produsere gode lover?

Gaudius
6 years ago

Tybring-Gjedde bidrar med dette til å gi FrP en svak brunfarge.

Roald Ribe
6 years ago

Mer av det samme (tvang), er aldri en god løsning for samfunnets aller minste minoritet, individet. Vil man ha et stabilt samfunn med mer samhold og reell solidaritet («solidaritet» under tvang er slaveri) er det bare en vei å gå: frivillighet!

Alle som søker mest mulig frivillighet i samfunnet bør gå sammen og trekke i den retningen. Ett eneste parti i Norge er konsekvente på dette området, og det er Liberalistene.

Fra arkivet