Ukategorisert

Alkohol og tobakk er spesielt dyrt

Norge og Sveits hadde det høyeste prisnivået i 2014, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Legg merke til at alkohol og tobakk er spesielt dyrt i Norge. Politikerne på Stortinget, alle politikerne fra Heidi Nordby Lunde i Høyre til Audun Lysbakken i SV, har satt ekstreme avgifter på produkter innenfor alkohol og tobakk. I disse to kategoriene er prisnivået i Norge nesten 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittet i EU, nesten dobbelt så høyt som i Danmark, og vel 80 prosent høyere enn i Sverige, ifølge beregningene.

Politikerne vil regulere forbruket med avgifter, men også finansiere velferdsstaten. Stortinget ville fått en finansieringsproblem dersom borgerne sluttet å kjøpe alkohol og tobakk i Norge.

Det er mange som med troverdighet påstår at de skattefinansierte kostnadene knyttet til misbruk er betydelige. Påstandene er nok korrekte med dagens politikk, men vi slutter ikke med rusmidler selv om det lovlige salget i Norge går ned eller blir borte.

Dagens politikk som FrP, Høyre, Venstre, KrF, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV støtter, skaper et gigantisk svart marked på grunn av avgiftene det er tverrpolitisk enighet om på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer