Ukategorisert

Bør debattere bevæpnet politi

Dersom norsk politi ikke skal være bevæpnet etter 20. august, vil det bli interessant å høre hva som har endret seg den siste tiden.

Justis- og beredskapsdepartementet har siden før jul gitt tillatelser til midlertidig bevæpning av politiet. Den siste tillatelsen ble gitt denne uken og gjelder til 20. august. Argumentet for tillatelsene har vært og er trusselbildet.

Dersom terrortrusselen mot Norge er på et nivå der politiet må være bevæpnet i åtte måneder, vil det være naturlig å påstå at dagens trusselnivå nå er en normalsituasjon. Hvis vi har en ny normalsituasjon, er det naturlig med bevæpnet politi? Svaret kan godt bli ja på spørsmålet, men argumentet for bevæpning av politiet bør bli annerledes enn redegjørelsene Justis- og beredskapsdepartementet sender ut i pressemeldinger.

Det norske prinsippet har vært at politiet skal være ubevæpnet. Det begynner å bli en stund siden dette prinsippet stod høyt i kurs. Dersom et politisk flertall ønsker å endre prinsippet, bør flertallet invitere til åpen og fordomsfri debatt. Det bør være neste steg istedenfor å forlenge tillatelsen for midlertidig bevæpning.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer