Ukategorisert

Du kan gjøre kirkevalget ugyldig!

Samme dag som kommune- og fylkestingsvalget arrangeres det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Har du fått valgkort uten å være medlem? Da kan du gjøre kirkevalget ugyldig.

De siste dagene har flere aviser skrevet at folk som aldri har vært medlem i Den norske kirke eller som er utmeldt har fått valgkort, og dermed kan stemme ved valget på menighetsråd og bispedømmeråd.

Den norske kirke var tidligere kjent som statskirken, og til tross for en grunnlovsendring i 2012 har dette kirkesamfunnet en spesiell stilling i norsk lov. Blant annet foregår altså valg til Den norske kirkes organer samtidig med kommune- og fylkestingsvalget.

Den norske kirke får ikke statlige overføringer over statsbudsjettet på bakgrunn av medlemstall. Så selv om dette kirkesamfunnet har folk oppført i sine registre som enten aldri har vært medlemmer, eller som har meldt seg ut, vil ikke åpenbart medlemsjuks bli reagert mot på samme måte som f.eks mot Den katolske kirke i Norge. Den norske kirke skylder på rot i listene og vansker med å ajourføre sitt register. De må blant annet ha ekstern datakyndig hjelp for å få det til. Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig sa følgende til Klassekampen i går: «– Vårt medlemsregister er knyttet opp mot flere andre registre, der iblant folkeregisteret. Rent teknisk er dette ganske komplisert og krever en IT-kompetanse vi selv ikke har. Derfor har vi eksterne som bistår med feilsøking og rettelser, sier Dybvig.»

Den norske kirke skriver dette om folk som har fått tilsendt valgkort ved en feil.

For noen år siden fikk jeg tilsendt valgkort fra daværende statskirken, til tross for at jeg aldri har vært medlem av dette kirkesamfunnet. Jeg valgte å skrive innlegg i lokalavisen. Det angrer jeg på. Det finnes bedre måter man kan gi Den norske kirke en skikkelig lærepenge.

Hvordan sabotere kirkevalget?
Hvis du får valgkort uten at du har vært medlem eller selv om du har meldt deg ut, er min anbefaling: Gå og stem! Når valget er over kan du klage på valget. Fordi du har stemt bør valget kjennes ugyldig. Det finnes en egen valglov for kirkevalget, og i § 12 er reglene for hvordan man skal klage. Klagen skal fremsettes for valgstyret, og det fremgår av § 2 at det lokale menighetsrådet er valgstyre.

Merk følgende om tidspunktet for klage: «Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er offentliggjort av menighetsrådet. Lederen sender snarest mulig klagen til bispedømmerådet, sammen med de dokumenter som kan antas å ha betydning for saken.»

Jeg ville sendt skriftlig klage pr post/epost allerede 15.september (dagen efter valget).

Kommunalministeren er ansvarlig for valgavvikling i Norge, mens kirkeministeren er ansvarlig for trossamfunn. Å sende (kopi av) klagen pr epost til disse to statsrådene kan bidra til å synliggjøre omfanget av medlemsjukset («rotet») i Den norske kirke.

Kommunalminister Jan Tore Sanner: postmottak@kmd.dep.no
Kirkeminister Thorhild Widvey: postmottak@kud.dep.no

Samtidig bør du krevet at regjeringen endrer regelverket, slik at også Den norske kirke må motta aktive innmeldinger, føre eget medlemsregister, og få støtte basert på medlemstall.

Stemme liberalt eller konservativt?
Årets kirkevalg er et av de mest spennende på lang tid. Grunnen er naturligvis spørsmålet om homofile skal kunne vies i kirken. Hvis du først skal stemme, bør du vurdere hva du skal stemme.

Jeg går ut fra at de som leser Liberaleren vil stemme på mest mulig «liberale» kandidater, for dermed å slå et slag for homofiles rettigheter – også innenfor Den norske kirke. Hvis disse valgene i eftertid kjennes ugyldige vil det kun skape en motreaksjon fra de konservative medlemmene av dette kirkesamfunnet dersom det arrangeres omvalg til menighetsråd der de liberale har vunnet valget i første omgang.

Hvis man derimot stemmer konservativt vil det få frem hvor ute av takt med samfunnet og medlemsmassen Den norske kirke er. Kanskje det fører til flere utmeldelser.

Hvilke partier vil bidra til å stanse medlemsjukset?
Liberalerens oppfordring til partiene på Stortinget er klar:

1. Regelverket som gjelder medlemsregistrering i Den norske kirke må endres, slik at også Den norske kirke må motta aktive innmeldinger, føre eget medlemsregister.

2. Regelverket for økonomiske overføringer til Den norske kirke må endres, slik at den før støtte basert på medlemstall.

Oppfordring til alle som har fått valgkort uten å være medlem
Gå og stem! Og send skriftlig klage pr post/epost dagen efter valget. Send gjerne kopi til ansvarlig(e) statsråd(er) – og til media.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer