Ukategorisert

Når FrP svikter…….

Hvem av de store partiene på Stortinget og i regjeringen skal sørge for mindre skattefinansiert engasjement når FrP svikter?

Det er et spørsmål uten et godt og klart svar. Det er ingen av stortingspartiene som setter klare grenser for politikk. Det burde vært Fremskrittspartiet, men også FrP-politikerne bruker skattefinansierte penger i hytt og pine.

Ulempen med at Fremskrittspartiet har blitt likere de andre, er at presset for en alternativ politikk uten statlig/offentlig innblanding er kraftig redusert eller blitt borte. En eller annen form for opposisjon bør påpeke ulempene med å bruke skattefinansierte penger på utvalgte aktører. Når FrP ikke gjør jobben de bør gjøre, er det vanskelig å finne andre med nærende sammensetning av regjeringen og Stortinget.

Ett av eksemplene på at Fremskrittspartiet har blitt som de andre, er utspillet fra nestleder Per Sandberg. Han lover statlig støtte med skattefinansierte penger til Arctic Race of Norway.

–Vi signaliserer til Arctic Race of Norway at nå handler det ikke lenger om hvorvidt regjeringa skal være med å bidra fremover, men hvordan regjeringen skal være med å bidra for å skape forutsigbarhet, sier Per Sandberg til ht.no og legger til:

–Pengesummer går vi ikke ut med nå, sier Sandberg, men poengterer at departementet er allerede iferd med å utforme hvordan en slik støtte kan gis, parallelt har regjeringa innledet dialog med ESA om ulike muligheter for at staten kan støtte Arctic Race økonomisk.

Grenser for politikk! Vær så snill, FrP!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer