Ukategorisert

523 milliarder kroner i skatt

Økt innbetaling fra personlige skatteytere demper nedgangen i innbetaling av oljeskatter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er til nå i år betalt inn 523 milliarder kroner i skatt. Innbetalingen viser at partienes debatt om formueskatten, er en diskusjon om et relativt beskjedent beløp.

Det er betydelig nedgang i innbetaling av oljeskatter sammenlignet med tallene for samme periode i fjor, ifølge skatteregnskapet for juli 2015.

Skatt er et verdispørsmål
For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være. En stor offentlig sektor gir borgerne lite spillerom og stor makt til politikerne.

Liberalister ønsker velferd, men det er ikke likhetstegn mellom velferd og skatt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer