Ukategorisert

Tvangsarbeid? Nei!

Ett av argumentene for å kriminalisere kjøpere av sex i Norge, er at sexarbeiderne er tvunget inn i en aktivitet de egentlig misliker.

Liberaleren har argumentert motsatt. Vi har forsvart frivillige avtaler mellom voksne mennesker, og mener mennesker selger seksuelle tjenester av fri vilje. Når noen velger noe frivillig, er nytten større enn ulempene.

I Norge har flere sexarbeidere stått frem, blant annet Frøken X.

Nettavisen har publisert en artikkel med de fem største misoppfatning som lovlig sexarbeider.

Sex er ofte frivillig mellom mennesker! Tvang bør straffes!

Mest lest

Arrangementer