Ukategorisert

Tvangsarbeid? Nei!

Ett av argumentene for å kriminalisere kjøpere av sex i Norge, er at sexarbeiderne er tvunget inn i en aktivitet de egentlig misliker.

Liberaleren har argumentert motsatt. Vi har forsvart frivillige avtaler mellom voksne mennesker, og mener mennesker selger seksuelle tjenester av fri vilje. Når noen velger noe frivillig, er nytten større enn ulempene.

I Norge har flere sexarbeidere stått frem, blant annet Frøken X.

Nettavisen har publisert en artikkel med de fem største misoppfatning som lovlig sexarbeider.

Sex er ofte frivillig mellom mennesker! Tvang bør straffes!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
    I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.