Ukategorisert

Tvangsarbeid? Nei!

Ett av argumentene for å kriminalisere kjøpere av sex i Norge, er at sexarbeiderne er tvunget inn i en aktivitet de egentlig misliker.

Liberaleren har argumentert motsatt. Vi har forsvart frivillige avtaler mellom voksne mennesker, og mener mennesker selger seksuelle tjenester av fri vilje. Når noen velger noe frivillig, er nytten større enn ulempene.

I Norge har flere sexarbeidere stått frem, blant annet Frøken X.

Nettavisen har publisert en artikkel med de fem største misoppfatning som lovlig sexarbeider.

Sex er ofte frivillig mellom mennesker! Tvang bør straffes!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
  • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
    I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.
  • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
    En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.