Notiser

Frihet……

Feministisk Initiativ har definert frihet, på Dagbladet.no.

Innlegget er signert av Line Schou, sosiolog og styremedlem i Feministisk Initiativ.

Feministisk Initiativ definerer frihet på en annerledes måte enn det liberalister gjør. For oss er frihet fravær av tvang!

Et lite gullkorn fra innlegget: «Skal friheten være reell for alle, må noen privilegerte finne seg i begrensninger».

0 0 vurdering
Vurdering

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Hans
Hans
5 years ago

Jeg skjønner ikke hvorfor dette er et sitat som er umulig for en liberalist å stille seg bak? Selv den mest karikerte utgave av en anarko-kapitalist vil vel måtte gå med på at det er greit at samfunnet innfører lover som i alle fall i noen grad begrenser enkeltindividets fulle frihet til å utøve makt overfor andre? Eller sagt på en annen måte – er du uenig i at det å begrense de privilgertes mulighet til å holde slaver er nødvendig for at friheten for alle skal være reell?

Hans
Hans
5 years ago

Dette svarer da ikke på min utfordring? Når du sier “Krenkelse av privat eiendom er galt”, hvem bestemmer det? Gud? Eller det en en begrensing som vi som fellesskap er blitt enig om? Forøvrig er det å knytte frihet utelukkende til eiendom en arbitrær og ulogisk definisjon. Dersom jeg holder på å sulte i hjel fordi du eier all maten, skal din eiendomsrett fremdeles være like ukrenkelig? Dette er i beste fall en unyttig frihetsdefinisjon, og da er til og med FI sin definisjon mer verdifull (og den er IKKE feilfri).

Hans
Hans
5 years ago

I det øyeblikket du sier at retten til eiendom er absolutt mens retten til liv ikke er det, har du argumentert deg inn i det absurde, og da har heller ikke prinsippene dine noen overføringsverdi til den virkelige verden. Da gir det heller ingen mening å diskutere dette videre.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
    Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.