Ukategorisert

Idrettsutøver vil ha kunstnerlønn

En del idrettsutøvere har ikke magemål når det gjelder hvor mye staten skal bidra for å finansiere aktiviteten.

Det siste utspillet fra «idretts-Norge» som vil koste penger over skattefinansierte budsjett dersom det skulle bli vedtatt, er en kunstnerlønnordning for toppidrettsutøvere. Det er Isabelle Pedersen som ønsker skattefinansierte bidrag for å være idrettsutøver.

Det baller på seg
Noen, eller egentlig ganske mange mennesker i Norge, må tro penger politikerne bruker for å finansiere velferdsstaten kommer fra himmelen. Slik er det ikke! Penger som blir brukt over politiske vedtatte budsjett blir hentet inn via skatter og avgifter. På grunn av stort forbruk har vi et høyt skatte- og avgiftstrykk i Norge.

–Jeg trenger ikke fryktelig mye penger. Men jeg trenger å slippe og stresse med å ha råd til husleie og riktig mat, sier Isabelle Pedersen til NRK.

Noen tusen kroner her og noen tusen der blir fort mange milliarder kroner. Bare se på den norske modellen!

Mest lest

Arrangementer