Ukategorisert

Skolevalgdebatter er show og sirkus

Mange debatter knyttet til skolevalg er dårlige, skikkelig dårlige hvis målsetning er ordskifte mellom ulike politiske alternativ. For en del ungdomspartier er det om å gjøre å være «tøffest» og det ødelegger for gode debatter.

Mens ungdomspartilederne ofte får skryt etter debatter på den nasjonale scenen, er standarden på en del skolevalgdebatter langt under middels. Skolevalgdebatter er rett og slett lite politikk, og mye sirkus!

Under en del av debattene i år har FpU-politikerne kastet ut sjokolade til publikum i det som blir kalt FrP-bingo. Tilhørere som roper bingo når FrP blir nevnt i konkurrentenes innlegg, kan få sjokolade i premie. Ja bingo med sjokolade som premie under skolevalgdebatt. Lengre bort fra valgkampen og valget er det vanskelig å komme.

Selv om Liberaleren denne gangen nevner FpU, er FpUerne langt fra alene om å gjøre skolevalget til et sirkus. Entertainere bruker skolevalgscenen som en arena for underholdning og slik har det vært i mange år. Ungdomspolitikere sørger trolig for økt politikerforakt gjennom umoden oppførsel under skolevalgdebatter.

Skolevalget bør bety mer for ungdomspartiene enn kun oppslutning ved lekevalget.

Tags:

,

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
    I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
  • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
    Effektive altruister er mer opptatt av regnestykker, og forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
  • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
    Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres