Ukategorisert

60 valgobservatører i Norge

Valgobservatørene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har akkreditert, skal sjekke om det norske valget er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

Valgobservatørene kommer fra Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM), Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, ifølge en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gjennomføring av valg er langt mer detaljert enn mange borgere tenker på når stemmen blir levert i urnen, noe som kommer godt frem på blant annet Valgmedarbeiderportalen.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
    I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
  • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
    Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.