Ukategorisert

60 valgobservatører i Norge

Valgobservatørene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har akkreditert, skal sjekke om det norske valget er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

Valgobservatørene kommer fra Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM), Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, ifølge en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gjennomføring av valg er langt mer detaljert enn mange borgere tenker på når stemmen blir levert i urnen, noe som kommer godt frem på blant annet Valgmedarbeiderportalen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer