Ukategorisert

Ja til reformer i offentlig sektor

Mens den rødgrønne siden i Norge, i alle fall gjennom retorikk, er negativt innstilt til reformer, viser en undersøkelse fra Danmark at et flertall i befolkningen ønsker større valgfrihet og konkurranse i offentlig sektor.

Det er CEPOS som publiserte et notat om befolkningens syn på reformer. Notatet ble lagt frem i begynnelsen av september.

Flere av de politiske sakene som har blitt undersøkt glir rett inn i debatten i Norge de siste månedene. Blant annet salg av statlige eierandeler i næringslivet, og konkurranseutsetting av tjenester.

Notatet viser støtte til politiske miljø som vil bruke skattefinansierte penger på en bedre måte, samt sette grenser for politikk. Ikke ukjent retorikk på Liberalerens nettsted.

Hele notatet er publisert på nettstedet til CEPOS.

Danske CEPOS kan sammenlignes med norske Civita. Den danske versjonen markedsfører seg som en uavhengig borgerlig-liberal tankesmie.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
    Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?