Notiser

Økt avgift ga høyere pris

Økt forbruksavgift på elektrisk kraft ga økt pris, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mange politikere, også i regjeringen og på Stortinget, vil bekjempe fattigdom, men øker gjerne skatter og avgifter jevnt og trutt. Økt skattetrykk gir dårligere økonomi for mange borgere.

Mest lest

Arrangementer