Notiser

Økt avgift ga høyere pris

Økt forbruksavgift på elektrisk kraft ga økt pris, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mange politikere, også i regjeringen og på Stortinget, vil bekjempe fattigdom, men øker gjerne skatter og avgifter jevnt og trutt. Økt skattetrykk gir dårligere økonomi for mange borgere.

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami