Ukategorisert

Mer velgerinnflytelse ved stortingsvalg

Det er mulig å angripe forslaget for at regjeringen ikke går langt nok, men etter tiår med ulike debatter er det positivt at regjeringen foreslår økt velgerinnflytelse ved stortingsvalg.

Regjeringen ønsker å innføre samme personvalgordning ved stortingsvalg som vi har ved fylkestingsvalg. Det betyr at velgerne kan gi kandidatene på stemmeseddelen så mange personstemmer de ønsker med en sperregrense på åtte prosent. Åtte prosent av velgerne må altså gi samme kandidat personstemme for at det skal få innvirkning. I dag er denne sperregrensen på 50 prosent, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet skrevet i en pressemelding på Regjeringen.no.

Den rødgrønne regjeringen tok initiativet til flere spennende valgforsøk, fra redusert stemmerettsalder til e-valg. Nå kommer dagens regjering med mer velgerinnflytelse ved stortingsvalg. Spennende forslag og initiativ som moderniserer regelverket i forbindelse med valg. Om nyvinningene gir bedre politisk styring er tvilsomt, men det utvidet demokratiet og det er bra.
Regjeringens forslag om mer velgerinnflytelse ved stortingsvalg bør få tilslutning i Stortinget og det bør skje uten at et stort mindretall stemmer imot modernisering av reglene.

Høringsrunden bør vise et overveldende flertall for de type endringer Jan Tore Sanner (H) foreslår.

Tags:

Mest lest

Arrangementer