Ukategorisert

Noen brukte stemmeretten, andre gjorde det ikke

Når evalueringen av forsøket er ferdig bør konklusjonen være at 16-åringer skal få stemme ved valg i Norge.

Det ble også ved dette valget gjennomført forsøk med redusert stemmerettsalder. Kommunene i forsøket var Marker, Oppegård, Hamar, Gausdal, Horten, Porsgrunn, Lillesand, Mandal, Stavanger, Hå, Austevoll, Luster, Eid, Kristiansund, Klæbu, Namdalseid, Tysfjord, Målselv, Vadsø og Kautokeino.

Tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viser at 57 prosent av 16 og 17- åringene brukte stemmeretten. En bitteliten nedgang sammenlignet med forsøket for fire år siden.

Evalueringen av forsøket vil bli ferdig i 2016. Denne evalueringen bør vise at ungdommer i like stor grad som voksne er i stand til å bestemme hvem som skal styre skattefinansierte penger i kommunen.

Andre land har utvidet demokratiet gjennom lavere stemmerettsalder. Det er på tide Norge kommer etter!

Ungdommer bruker tjenester, betaler skatt/avgifter og kan bli straffet. Naturlige argument for å endre stemmerettsalderen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer