Ukategorisert

Bør endre politikk uten nye utvalg

Regjeringen, og dermed stortingsflertallet, bør kunne endre deler av mediepolitikken uten at nye utvalg blir satt ned. Dersom det ikke er flertall for ny politikk, blir hovedlinjene i dagens modell videreført i overskuelig fremtid.

Regjeringen har oppnevnt et mediemangfoldsutvalg. Det er Knut Olav Åmås i stiftelsen Fritt Ord som skal lede arbeidet i Mediemangfoldsutvalget. Det er en rekke med andre personer fra medie-Norge i utvalget.

FrP er det partiet på Stortinget som har programfestet de største endringene i mediepolitikken. Fremskrittspartiet vil, for å forklare det enkelt, privatisere NRK. Partiet ønsker å kutte i skattefinansierte overføringer til mediebedrifter. FrP er sørgelig alene om store endringer, endringer som betyr mindre politisk styring av markedet – altså valg mennesker tar.

Det er få som har forventet store endringer av dagens modell i inneværende periode, men litt likere konkurransevilkår kunne skapt større mangfold. Kutt i NRKs inntekter ville gitt lavere aktivitetsnivå. Det bør også være mulig å skape et flertall for kutt i subsidier. Redusert statlig engasjement burde regjeringen fått til uten et mediemangfoldsutvalg.

Mer om utvalget og mandatet, på Regjeringen.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer