Ukategorisert

Partiene må ta mye av skylden

Det er en del lokalpolitikere som etter valget har publisert frustrasjon over lav valgdeltakelse på sosiale medier.

Ved lokalvalg er det mange kommuner i Norge med lav valgdeltakelse. Årsaken til dette er trolig at det er stor enighet mellom partiene. Dersom mange vedtak blir gjort enstemmig og det er nyanser som skiller partiene, vil hver eneste velger som er misfornøyd med Arbeiderpartiet også være misfornøyde med Høyre og SV – og omvendt. Når partiene er enige om åtte av ti saker i kommunestyret/bystyret, er det umulig å skille partiene. I sektorstyrene er enigheten ofte større i mange kommuner.

Partiene må bli mer uenige, og det er først og fremst høyresiden som må fronte mer høyrepolitikk. I mange kommuner er det vanskelig å komme lengre til venstre, bare se på antall kommuner som har innført eiendomsskatt de siste årene.

Dersom høyere valgdeltakelse er viktig for politikerne, må partiene synliggjøre større forskjeller mellom de ulike alternativene. Det er ganske lite som skiller partiene i rikspolitikken. I lokalpolitikk er det vanskeligere å se skillelinjene mellom «rødt», «grønt» og «blått».

Tags:

Mest lest

Arrangementer