Ukategorisert

Partiene må ta mye av skylden

Det er en del lokalpolitikere som etter valget har publisert frustrasjon over lav valgdeltakelse på sosiale medier.

Ved lokalvalg er det mange kommuner i Norge med lav valgdeltakelse. Årsaken til dette er trolig at det er stor enighet mellom partiene. Dersom mange vedtak blir gjort enstemmig og det er nyanser som skiller partiene, vil hver eneste velger som er misfornøyd med Arbeiderpartiet også være misfornøyde med Høyre og SV – og omvendt. Når partiene er enige om åtte av ti saker i kommunestyret/bystyret, er det umulig å skille partiene. I sektorstyrene er enigheten ofte større i mange kommuner.

Partiene må bli mer uenige, og det er først og fremst høyresiden som må fronte mer høyrepolitikk. I mange kommuner er det vanskelig å komme lengre til venstre, bare se på antall kommuner som har innført eiendomsskatt de siste årene.

Dersom høyere valgdeltakelse er viktig for politikerne, må partiene synliggjøre større forskjeller mellom de ulike alternativene. Det er ganske lite som skiller partiene i rikspolitikken. I lokalpolitikk er det vanskeligere å se skillelinjene mellom «rødt», «grønt» og «blått».

0 0 vurdering
Vurdering

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
5 years ago

Et par gode poenger her, men spesielt hva lokalvalg angår, har rikspolitikerne og embetsverket et stort ansvar for lav valgdeltakelse, IMHO. Kommunene pålegges stadig nye oppgaver fra sentralt hold, uten at det alltid følger med midler til å utføre dem – eller, for den saks skyld, anledning til å sløyfe andre oppgaver. Personlig kunne jeg ønske meg at kommunene fikk langt større grad av selvstyre – det være seg råderett over åpningstider, skattenivå, valgdato eller annet. En slik løsning ville være et stort eksperiment – visst ville endel kommuner nok gå spektakulært på trynet, men andre ville komme opp med… Read more »

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
5 years ago

…og i tillegg burde man forøvrig gjeninnføre muligheten til å stryke kandidater, samt begrense partienes tilgang til å forhåndskumulere kandidater.

Det er en uting at man i praksis må være tilstede på nominasjonsmøtet for å ha nevneverdig innflytelse over hvem som blir innvalgt.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv