Ukategorisert

Sametinget inntar Stortinget

Denne uken skjer det noe helt spesielt på Stortinget.

I forbindelse med Sametingets 25-årsjubileum har Stortinget invitert Sametinget til å avholde én sesjon på Stortinget. Sesjonen blir arrangert denne uken, og derfor er det mer fargerikt enn vanlig på Stortinget de neste dagene.

Det blir komitémøter mandag og tirsdag. Plenumsmøtene starter på onsdag. Plenumsmøtene er åpne for publikum og publikum kan følge møtene fra galleriet i lagtingssalen.

En del av innleggene fra sametingspolitikerne vil være veldig ulike innlegg stortingspolitikerne til vanlig holder i stortingsbygningen, men politikere er politikere; de vil styre borgernes valgmuligheter og ønsker å bruke skattefinansierte penger!

Sametinget er et folkevalgt organ for samene i Norge. 39 representanter blir valgt fra syv valgkretser hvert fjerde år. Politikerne har innført Sametinget for å styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, og det har skjedd uten stor debatt i mange av de store partiene.

Mest lest

Arrangementer