Ukategorisert

Du har allerede støttet Regnskogsfondet

Markedsføringen av årets TV-aksjon som blir arrangert søndag 18. oktober har startet. Mottakeren av pengene fra aksjonen er Regnskogsfondet.

Bistand og støtte til gode saker er positivt og bra, uten at det finnes én fasit på hva som er en god sak. Ettersom mennesker er ulike varierer det veldig hva hver enkelt av oss mener er en god sak. Liberaleren er, som liberalister for øvrig, veldig for at mennesker bruker av egne ressurser for å støtte de gode sakene.

Årets TV-aksjon-mottaker blir allerede støttet av Utenriksdepartementet og NORAD, altså Direktoratet for utviklingssamarbeid. I 2013 fikk for eksempel Regnskogsfondet 82 millioner kroner i tilskudd fra direktoratet, ifølge NORADs egne nettsider. Dette er penger betalt inn av skattebetalerne, altså betalere av skatter og avgifter.

I tillegg har Stortinget bevilget relativt mye penger for å bevare regnskog slik at klimaendringer ble hindret. Norges klima- og skogprosjekt ble lansert i 2007 av daværende statsminister Jens Stoltenberg, skattefinansiert støtte Klima- og miljødepartementet har omtalt i meldinger på Regjeringen.no.

Skattebetalerne, altså betalere av skatter og avgifter, har lenge støttet kampen for å bevare regnskogen. Det har vært en prioritert oppgave for politikerne. Penger til årets TV-aksjon-sak har du allerede gitt gjennom politisk vedtatte budsjett.

Om du vil gi mer i forbindelse med TV-aksjonen 2015, bestemmer du selv.

Mest lest

Arrangementer