Ukategorisert

Resultatet skal være rett

Det er tydeligvis store svakheter i systemet med opptelling av stemmer. Valgresultatet skal være rett når det foreligger!

Dersom dagens system gir feil valgresultat, må det bli utviklet system som er bedre, mye bedre!

Sigvardt Pran oppdaget ved en tilfeldighet feil i tellingen da han sjekket valgresultatene i hjemkommunen Sør-Odal i Hedmark, ifølge NRK. Da valgstyret ble gjort oppmerksom på feilen, ble stemmene talt opp på nytt. Blant de 3 802 avgitte stemmene i kommunen ble det funnet 113 feil.

113 feil i en så liten kommune kan hvis feilmarginen overføres til større kommuner gi utslag på sammensetningen av bystyret/kommunestyret/Stortinget.

Fullstendig elektronisk stemmegivning kan og bør gi et system uten svakheter i opptalte stemmer. Ulempen med e-valg er prinsippene hemmelig og upåvirket stemmegivning, prinsipp det er vanskelig å sette opp mot ulempene i dagens system.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
    Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?
  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
  • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
    Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?