Ukategorisert

Ferien er over

Nå er det mange stortingsrepresentanter som ikke kaller sommer- og høstmåneder for ferie, men uansett valg av ord; nå skal politikerne på jobb igjen!

Denne uken blir det igjen full aktivitet på Stortinget. Der blir gjennomført komitémøter, det er konstituering og den høytidelige åpningen finner sted fredag 2. oktober.

La det bli en sesjon der politikerne viser omsorg ovenfor befolkningen. Med omsorg mener Liberaleren så få inngrep i personlig frihet som overhode mulig. Om det blir slik? Nei!

Trontalen
Under den høytidelige åpningen på fredag skal kongen lese trontalen. Det er regjeringens program for kommende år.

I 2005 laget Liberalerens redaktør en alternativ trontale. Ettersom Høyre, FrP og Venstre har flertall, bør regjeringen kunne komme Liberalerens tale i møte.

Nei, det blir neppe jubel blant liberalister for årets trontale. Talen innbyr som regel ikke til stor økning av frihet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer