Ukategorisert

Hvor mye solidaritet er det i offentlig sektor?

Litt av svaret får vi kanskje gjennom reaksjoner på utspillet fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp).

Lundteigen mener Norge kan droppe lønnsvekst i offentlig sektor neste år. Han vil bruke pengene for å avhjelpe flyktningkrisen, ifølge P4.

Uansett holdning til spørsmålet om flyktninger, betyr mottak av flyktninger i Norge bruk av skattefinansierte penger med dagens modell. Faktisk betydelig bruk av penger gjennom politisk vedtatte budsjett.

Mange ansatte i offentlig sektor skryter gjennom partimedlemskap og sympati med «røde» partier på seg mye solidaritet, men hvor dypt sitter solidariteten? Per Olaf Lundteigen har i alle fall kommet med noe som ligner et inndekningsforslag for økte skattefinansierte utgifter.

Mest lest

Arrangementer