Ukategorisert

Regjeringen satser på skattefinansiert velferd

Er du én av de «røde» som har tvilt på regjeringens innsats når det gjelder skattefinansiert velferd? Hvis ja, les trontalen.

Regjeringen og regjeringspartiene blir med jevne mellomrom beskyldt for store skattelettelser, og mest lettelser til mennesker som har bra med penger fra før. Liberaleren er én av dem som mener regjeringen og stortingsflertallet går inn for beskjedne lettelser når det gjelder skatt. Eller; aller helst liker vi å kalle de såkalte skattelettelsene for justeringer av skattenivået, så små er summene i den store sammenheng.

I trontalen, publisert på Regjeringen.no, kommer det klart og tydelig frem hvorfor regjeringspartiene er avhengige av store skatte- og avgiftsinntekter. Mye velferd er skattefinansiert, og regjeringen fremmer en rekke forslag som skal styrke politisk vedtatte velferdsordninger.

-Det tas sikte på å legge frem Demensplan 2020 i løpet av året.

-Lovfeste retten til heldøgns pleie og omsorg og gjennomføre et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene.

-Lage en plan for et kompetanseløft for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

-Vil styrke kompetansen i det psykiske helsearbeidet gjennom å øke antallet psykologer i kommunene.

-Vil gi utsatte barn mer likeverdige muligheter og følge opp strategien mot barnefattigdom.

Regjeringen konkluderer med at det offentlige har hovedansvaret, og kan gjøre mye mer. En slik holdning har gitt oss en gigantisk, ikke-bærekraftig velferdsstat.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
    Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.