Ukategorisert

FrP-farge på budsjettforslaget

Mange FrP-politikere kommer i mediene og på sosiale medier til å skryte av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. Det er FrP-farge på budsjettforslaget.

I finansminister Siv Jensens tale til Stortinget fokuserte hun på arbeid og aktivitet. Hun var naturlig nok også innom den nye skattereformen og modernisering av Norge som er ett av stikkordene for regjeringen.

Regjeringen bruker mye skattefinansierte penger. Så mye at bruken av oljepenger i 2016 er satt til 194 milliarder kroner. Altså nesten 37 000 kroner per innbygger. Til tross for alt av skatter og avgifter som blir betalt inn må regjeringen bruke nesten 200 milliarder oljekroner. Hvor vanskelig kan det være å kutte i skattefinansierte utgifter?

I budsjettforslaget for 2016 reduserer regjeringen skatter og avgifter med til sammen 9,1 milliarder kroner påløpt og 3,1 milliarder kroner bokført. Det er i stor grad redusert selskapsskatt og inntektsskatt som sørger for milliarder av kroner i lettelser. Basert på tidligere budsjettforslag er dette et høyt beløp, men basert på skatte- og avgiftsnivået i Norge, er det småpenger vi snakker om. Mye av dine penger i 2016 vil fortsatt gå til politikerne i form av skatter og avgifter.

Før dette budsjettforslaget kunne regjeringen skryte reduserte skatter og avgifter på 13 milliarder kroner. Ikke spesielt mye, men det kunne vært økt skattetrykk med rødgrønt flertall!

Det er flere satsingsområder i budsjettforslaget, satsinger med skattefinansierte penger. Forskning, samferdsel og helse er tre områder som vil bli utpekt som budsjettvinnere – gode FrP-saker.

Finansminister Siv Jensen var engasjert da hun presenterte budsjettforslaget på Stortinget. (Foto: Livesendingen på Stortinget.no)
Finansminister Siv Jensen var engasjert da hun presenterte budsjettforslaget på Stortinget. (Foto: Livesendingen på Stortinget.no)

Mer om budsjettforslaget, på Regjeringen.no.

Liberaleren vil naturlig nok ut over uken komme med flere saker om statsbudsjettet.

Mest lest

Arrangementer