Ukategorisert

Ingen skattelettelser er bortkastet

Skatt er et verdispørsmål, et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt av oss skal ha over eget liv.

Når du betaler skatt eller avgifter, overlater du egne penger til andre som skal forvalte dine penger til samfunnets beste. Det betyr at det blir gjort prioriteringer du er uenig i, og du er med på å finansiere ordninger du sjelden eller aldri bruker.

Tilhengere av et høyt skatte- og avgiftstrykk, bruker ofte argument om at pengene skal skape velferd alle nyter godt av. Det er mye som tyder på at store pressgrupper stiller langt fremme i køen når politikerne skal bruke dine penger til velferd. Landbruk, bistand og en del kulturaktører kommer godt ut i systemet med skattefinansiert velferd på nasjonalt nivå.

Det er ikke likhetstegn mellom velferd og skattefinansierte penger! Det er mulig å skape velferdstilbud uten politiske vedtak eller bruk av skattefinansierte penger. Private aktører og frivillig sektor beviser dette daglig!

Frihet
Forskning.no er det en artikkel om skattelettelser som «virker». Med et ideologisk og liberalt utgangspunkt er ingen lettelser bortkastet.

Norge har en gigantisk offentlig sektor. Høyrepartiene karer ikke å redusere statens størrelse, noe statsbudsjettforslaget for 2016 beviser. Det er vanskelig å finne merkbare kutt i budsjettforslaget.

For liberalister er skatt et verdispørsmål. Det er et spørsmål om hvor mye frihet hver enkelt borger skal ha over eget liv. Skattenivået definerer hvor omfattende offentlig sektor skal være.

Lavere skatt/lavere avgifter betyr som regel mindre penger i skattefinansierte budsjett. Mindre penger må bety kutt i skattefinansierte ordninger. Kutt i skattefinansierte ordninger er å gi borgerne økt ansvar for egne liv.

Mennesker er mer enn kapabel til å få mer frihet og ansvar.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer