Ukategorisert

Politikere tar opp bier og pollinering

Det er mange merkelige saker politikerne tar opp. Nasjonal strategi for bier og pollinering er én av sakene som engasjerer stortingsrepresentanter.

Det er KrF-representantene Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal og Olaug V. Bollestad som gjennom et representantforslag ønsker at Stortinget skal be regjeringen på egnet måte fremme en sak om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter.

Forslaget og bakgrunnen for forslaget er publisert på Stortinget.no.

KrF-trioen mener mye av årsaken til nedgangen i pollinerende insekter er endrede driftsformer i landbruket.

–Dette er nok utilsiktede virkninger av overgangen til moderne, rasjonelt landbruk, men det er like fullt en utvikling det må gripes systematisk fatt i for å få snudd. Insektene er avhengig av landbruket, like mye som landbruket er avhengig av insektene, skriver KrF-politikerne i dokumentet.

Andersen Eide, Hjemdal og Bollestad mener det er behov for en nasjonal strategi og dugnad for villbiene. De mener dette er et globalt problem, men hvert land må ta sin del av ansvaret. Dersom Norge ikke tar omfattende grep for å stanse svekkingen i bestanden av pollinerende insekter- vil dette gå sterkt ut over landets artsmangfold og matproduksjon, ifølge KrF-politikerne.

Dermed fikk landbruksnæringen nye argument for økt skattefinansiert støtte, og Stortinget kan fortsette å øke antall offentlige ansatte for å passe på biene.

Sånn går nå dagene på Stortinget.

Mest lest

Arrangementer