Ukategorisert

Fredsprisen til Kvartetten for nasjonal dialog

Det er den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog som har blitt tildelt Nobels fredspris for 2015.

Fire organisasjoner har utgjort Kvartetten for nasjonal dialog. Det er UGTT, UTICA, LTDH & the Tunisian Order of Lawyers. Dette er organisasjoner for en betydelig del av det tunisiske sivile samfunnet. Det er fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjon, menneskerettsorganisasjon og den nasjonale advokatforeningen som utgjør kvartetten.

Nobelkomiteen mener kvartetten kom i stand og startet et viktig arbeid sommeren 2013 da demokratiseringsprosessen sto i fare for å bryte sammen som følge av politiske drap og omfattende sosial uro. Organisasjonene har på få år fått i stand et konstitusjonelt styresett med grunnlovsfestede rettigheter for hele befolkningen, uavhengig av kjønn, politisk overbevisning og religiøs tro.

Fredsprisen for 2015 er heder og ære til krefter som bidro til fred istedenfor borgerkrig. Godt valg av nobelkomiteen!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer