Ukategorisert

Fire av fem spørsmål fra senterpartipolitikere

Av fem spørsmål i Stortingets ordinære spørretime på onsdag, er fire av spørsmålene sendt inn fra stortingsgruppa til Senterpartiet.

Ett av de mest interessante spørsmålene er det Kjersti Toppe som har stilt. For Liberalerens lesere er Toppe mest kjent som Stortingets verste formynder, men denne gangen overrasker hun positivt med spørsmål til likestillings- og inkluderingsministeren:

«I 2004 blei barnevernet lovpålagt alltid å undersøke om nokon i slekta kan vere fosterheim, før born blir plassert hos framande. I det siste er det omtalt fleire saker i media der omsorgsplassering er skjedd utan at familien er vurdert. Berre kvart femte barn blir plassert hos slekt. Ifølgje NRK 23. september kontrollerer ikkje fylkesnemndene om slektsplassering er vurdert, og fylkesmennene fører heller ikkje slikt tilsyn. Korleis vil statsråden sikre at barnevernet følgjer opp pålegget om slektsvurdering?»

Spørsmålene til ordinær spørretime er lagt ut på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer