Ukategorisert

Nærmer seg ett år med midlertidig bevæpning

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden 24. november 2014. Årsaken er trusselbildet.

Nå har Justis- og beredskapsdepartementet forlenget den midlertidige bevæpningen til 10. desember 2015. Riktig nok innebærer denne forlengelsen at våpen og ammunisjon skal bli båret adskilt, slik Politidirektoratet har foreslått.

Ny bevæpningsmodell vil bli iverksatt av politiet så snart nødvendig opplæring er gitt, ifølge en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet .

Med så lang midlertidig bevæpning som Norge nå har hatt, kan vi kalle ordningen for midlertidig? Dette spørsmålet er det en del som stiller. Langt flere bør delta i debatten om bevæpnet politi!

Det norske prinsippet har vært at politiet skal være ubevæpnet. Det er nesten ett år siden dette prinsippet ble fulgt opp i praksis.

Mest lest

Arrangementer