Notiser

Barnevernet gir minst hjelp til dem som trenger det mest

–Barna står ikke nødvendigvis i sentrum når barnevernet tar beslutninger, sier forsker, ifølge Forskning.no.

Og vi som har bygget opp system for å hjelpe de svakeste av de svake. Jaja, sånn kan det gå i velferdsstaten.

0 0 vurdering
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Arild Holta
5 years ago

Artikkelen og “forskningen” bak er regelrett skrullete. http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=35976#p35976 I 2002 forsket danskene på illusjonen “sosial arv” hvor de sammenlignet forskjellige utsatte grupper. Verst ut kom barnevernsbarna. De hadde ca tre ganger verre prognoser enn barna til rusmisbrukere, som var nestverste gruppe. I 2011 forsket barnevernsvennlige dansker (sitat): “Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet.” Den internasjonale forskning og dansk forskning fortalte allerede at dette virket mot sin hensikt. Hvorfor fortsetter man da… Read more »

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv