Ukategorisert

Økt skatteinngang fra folk flest

Skatteinngangen fra personlige skatteytere har økt i de tre første kvartalene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Den samlete skatteinngangen har gått ned på grunn av lavere innbetalinger av petroleumsskatt. Dette viser skatteregnskapet fra Statistisk sentralbyrå for september 2015.

Så langt i år har personlige skatteytere betalt inn 506 milliarder kroner i det som politikerne definerer som skatt. Denne summen viser at skattelettelsene politikerne debatterer i forbindelse med statsbudsjettet 2016, er småpenger i den store sammenheng.

Mest lest

Arrangementer