Ukategorisert

Økt skatteinngang fra folk flest

Skatteinngangen fra personlige skatteytere har økt i de tre første kvartalene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Den samlete skatteinngangen har gått ned på grunn av lavere innbetalinger av petroleumsskatt. Dette viser skatteregnskapet fra Statistisk sentralbyrå for september 2015.

Så langt i år har personlige skatteytere betalt inn 506 milliarder kroner i det som politikerne definerer som skatt. Denne summen viser at skattelettelsene politikerne debatterer i forbindelse med statsbudsjettet 2016, er småpenger i den store sammenheng.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
    Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
    Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres