Ukategorisert

Tillater TV-reklame for reseptfrie legemidler

Et skritt i riktig retning! Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å oppheve forbudet mot TV-reklame for reseptfrie legemidler.

I dag er reklame for reseptfrie legemidler forbudt på TV, mens det er tillatt på alle andre medieplattformer, også på nett- TV. Forbudet fremstår som urimelig, ifølge pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette forbudet kan sammenlignes med forbudet mot politisk TV-reklame, et uforståelig forbud som kun gir ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper om reklameinntekter.

Fra 1. januar 2016 blir det tillatt å sende reklame for reseptfrie legemidler på TV.

Mest lest

Arrangementer