Ukategorisert

En misforståelse

Det er en myte at alle er fornøyde med dagens regelverk når det gjelder forbud mot røyk. Liberalister er veldig misfornøyde med «Høybråtens røykelov»!

Vi skal være raske med å legge til at det er få liberalister i Norge. Dermed har røykeloven stor oppslutning, men vi er fortsatt noen som mener røykelovverket er en alvorlig krenkelse av den private eiendomsretten.

Det kommer ofte påstander om røykelovens suksess, og den enorme oppslutningen loven har. Sist ute var Anita Skorgan i et innlegg på Dagbladet.no.

Liberaleren er klinkende klar når det gjelder «Høybråtens røykelov». Det er eiendomsretten som skal råde. Hver enkelt eier skal bestemme over eget lokale, og dermed avgjøre om det skal være tillatt med røyk innenfor veggene. For retten til å bestemme over privat eiendom har røykeloven vært en katastrofe.

Mest lest

Arrangementer