Ukategorisert

Trenger ikke være verre enn det er

Spørsmål fra stortingsrepresentantene til statsrådene i Stortingets spørretime kan være veldig korte og konkrete.

Lene Vågslid (A) stiller spørsmål til justis- og beredskapsministeren i forbindelse med Stortingets ordinære spørretime på onsdag:
«Vil Stortinget få anledning til å behandle eventuelle endringer i tingrettsstrukturen, eller vil dette avgjøres i departementet?»

Enkelt, greit og godt.

Det er også mange andre spørsmål til statsrådene på onsdag, fra atomvåpen til helikopterregelverket HOFO. Spørsmålene er lagt ut på Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer