Ukategorisert

Verdensmester i bruk av penger

Ingen andre land i verden bruker mer skattefinansierte penger per innbygger på helse enn Norge.

Vi bruker mye penger på helse i Norge.85 prosent av helseutgiftene vi har, dekkes av det offentlige. Myndighetene i Norge bruker mer penger per innbygger enn noe annet OECD-land, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Én av årsakene til det høye skatte- og avgiftstrykket i Norge er bruken av penger i helsesektoren. Vil du ha lavere skattetrykk må du jobbe for at politikerne skal omorganisere velferdssystemet, fra velferdsstat til velferdssamfunn.

Det som er helt sikkert er at det ikke automatisk bør bli dyttet mer penger inn i dette systemet. Mer penger til helse fra politisk vedtatte budsjett får konsekvenser for andre områder. Det bør være et tankekors for dem som ønsker skattefinansiert tannhelsetjenester.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer