Ukategorisert

En pris her og en pris der

Politikerne, og la oss gjerne bruke staten som eksempel, deler ut en rekke med priser i løpet av et år. Gjennom heder og ære til utvalgte aktører viser staten vei, dessverre.

Den siste prisen som blir markedsført på Regjeringen.no, er prisen for Årets nynorskkommune i 2015.

Kulturdepartementet skal kåre årets beste nynorskkommune, uten at det egentlig finnes en fasit på hva som er en god eller den beste nynorskkommunen. Staten kan komme til å kåre en kommune som jobber på tvers av det en del mennesker i kommunen ønsker. Statlige prisutdeling eller politiske vedtatte priser, er en uting. Dessverre er det få som snakker om det prinsipielt betenkelige med slike priser.

Grenser for politikk!

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer