Ukategorisert

En pris her og en pris der

Politikerne, og la oss gjerne bruke staten som eksempel, deler ut en rekke med priser i løpet av et år. Gjennom heder og ære til utvalgte aktører viser staten vei, dessverre.

Den siste prisen som blir markedsført på Regjeringen.no, er prisen for Årets nynorskkommune i 2015.

Kulturdepartementet skal kåre årets beste nynorskkommune, uten at det egentlig finnes en fasit på hva som er en god eller den beste nynorskkommunen. Staten kan komme til å kåre en kommune som jobber på tvers av det en del mennesker i kommunen ønsker. Statlige prisutdeling eller politiske vedtatte priser, er en uting. Dessverre er det få som snakker om det prinsipielt betenkelige med slike priser.

Grenser for politikk!

Mest lest

Arrangementer