Ukategorisert

Stortinget må løse Storskog-problemet

Det er kaotisk på Storskog for tiden, grensen mellom Norge og Russland. Kapasiteten er sprengt, noe Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt bekrefter på VG.no.

Mange av dem som ønsker opphold i Norge gjør det på grunn av velferdsstaten og alle skattefinansierte ordninger. Mennesker ønsker naturlig nok et bedre liv!

–De sier: «Norge har invitert oss. Dere skulle jo ta imot 8.000!». De sier at de skal søke arbeid, gå på skole, ha ungene i barnehage og skole – og at Norge er et godt land å bo i. Noen sier at de trenger beskyttelse, mens andre ikke oppgir asylgrunn, sier politimester Ellen Katrine Hætta til VG.no.

2452 kom til Norge i forrige uke og nær halvparten kom via den lille grensestasjonen i Øst-Finnmark, ifølge tall fra NRK.no.

Hittil i år har det kommet nær 24.400 asylsøkere til landet.

Frustrasjon
Sprengt kapasitet på Storskog frustrerer mange i politikorpset i landets nordligste fylke. Magnus Nilsen, leder av Politiets Fellesforbund i Vestfinnmark politidistrikt, fyrte av følgende salve mot justisministeren på egen Facebook-profil:

–Jeg blir matt av handlingslammelsen og sendrektigheten til justisministeren.

Liberaleren har i dag tatt kontakt med politikere i lov og orden-partiet Fremskrittspartiet. Ulf Leirstein i Justiskomiteen er en god talsmann for partiet.

–Skal man sette inn ressurser, så må regjeringen ha et budsjettvedtak i Stortinget hvis man ikke skal ta stillinger fra andre politidistrikt. Departementet har ikke penger på bok ett eller annet sted som ikke er disponert, sier Ulf Leirstein til Liberaleren.

Leirstein legger til at dette blir behandlet av Stortinget nå, men blir ikke vedtatt før tett opp til julehøytiden.

Mest lest

Arrangementer