Ukategorisert

Sexkjøpsloven engasjerer unge politikere i nord

Det er fascinerende og bra at ungdomspolitikere som har enorme valgmuligheter i valg av resolusjoner på et årsmøtet, faktisk velger en resolusjon mot sexkjøpsloven.

Årsmøtet i Finnmark Unge Høyre ble avholdt i Hammerfest i helgen. I tillegg til at ny ledelse ble valgt vedtok årsmøtet tre resolusjoner. «Opphev sexkjøpsloven» var én av resolusjonene som ble vedtatt av de unge Høyre-politikerne.

Sexkjøp og prostitusjon er ikke en omfattende del av samfunnsdebatten i Finnmark. Det har vært noen oppslag om temaet i avisene etter at sexkjøpsloven ble vedtatt, men slike saker får ikke stor plass i dagspressen. Likevel velger Finnmark Unge Høyre en resolusjon der ungdomspartiet ønsker at Stortinget skal oppheve loven som forbyr frivillige avtaler mellom voksne mennesker.

–Vårt inntrykk er at sexkjøpsloven ikke fungerer slik det ble sagt at den skulle gjøre, sier nestleder Thomas P. Christensen.

–Vi vet at sexarbeidere er mindre trygge etter innføringen av sexkjøpsloven. En av årsakene er behovet for å komme seg fortest mulig unna politiet. Det gjør at sexarbeidere har mistet muligheten til å forhandle med kunden på gaten, og heller forter seg inn i en bil med en utrygg kunde. Samtidig som loven har påført ytterligere press på gatemarkedet, sier Christensen.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
    De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
    Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger