Ukategorisert

Sexkjøpsloven engasjerer unge politikere i nord

Det er fascinerende og bra at ungdomspolitikere som har enorme valgmuligheter i valg av resolusjoner på et årsmøtet, faktisk velger en resolusjon mot sexkjøpsloven.

Årsmøtet i Finnmark Unge Høyre ble avholdt i Hammerfest i helgen. I tillegg til at ny ledelse ble valgt vedtok årsmøtet tre resolusjoner. «Opphev sexkjøpsloven» var én av resolusjonene som ble vedtatt av de unge Høyre-politikerne.

Sexkjøp og prostitusjon er ikke en omfattende del av samfunnsdebatten i Finnmark. Det har vært noen oppslag om temaet i avisene etter at sexkjøpsloven ble vedtatt, men slike saker får ikke stor plass i dagspressen. Likevel velger Finnmark Unge Høyre en resolusjon der ungdomspartiet ønsker at Stortinget skal oppheve loven som forbyr frivillige avtaler mellom voksne mennesker.

–Vårt inntrykk er at sexkjøpsloven ikke fungerer slik det ble sagt at den skulle gjøre, sier nestleder Thomas P. Christensen.

–Vi vet at sexarbeidere er mindre trygge etter innføringen av sexkjøpsloven. En av årsakene er behovet for å komme seg fortest mulig unna politiet. Det gjør at sexarbeidere har mistet muligheten til å forhandle med kunden på gaten, og heller forter seg inn i en bil med en utrygg kunde. Samtidig som loven har påført ytterligere press på gatemarkedet, sier Christensen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer