Ukategorisert

En bønn til kommunene

Det er ikke ofte en statsminister i Norge ber om hjelp fra hele samfunnet slik Erna Solberg gjør i brevet som Statsministerens kontor har sendt til kommunene.

Det skjer også relativt sjelden at statsministeren bruker ordet krise om forhold i det norske samfunnet. Denne uken sendte statsminister Erna Solberg sammen med KS et brev til kommunene med en oppfordring om felles innsats for å løse krisen i asylmottakssystemet.

Statsminister Erna Solberg har sendt brev til kommunene om fellesinnsats for å løse krisen i mottakssystemet. (Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor)
Statsminister Erna Solberg har sendt brev til kommunene om fellesinnsats for å løse krisen i mottakssystemet. (Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor)

Statsministeren oppfordrer kommunene til å ta ansvar slik at 18 000 flyktninger blir bosatt i 2016.

Antall personer i mottak i Norge har økt fra cirka 13 500 til over 27 000 hittil i år, og asyltilkomstene vil sannsynligvis fortsette.

Utlendingsdirektoratet (UDI) lyser ut anbud på 30 000 nye mottaksplasser for å møte behovet. Det arbeides med etablering av større innkvarteringsløsninger for asylsøkere i tilknytning til enkelte byer.

En god del mennesker bruker kraftige uttrykk, blant annet på sosiale medier, mot flyktninger som kommer til Norge. En del av språkbruken i den offentlige debatten gjør det ikke enkelt for kommunepolitikere som ønsker å bidra slik statsministeren ber om. Kritiske røster må gjerne være skeptiske til mottak i egen kommune, men for debatten vil det være en fordel om de kraftigste uttrykkene blir innenfor husets fire vegger.

Din kommunepolitiker er bedt om å bidra. Forespørselen kommer fra statsministeren.

Les brevet til kommunene, lagt ut på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer