Ukategorisert

Skattefinansierte penger til trossamfunn

Nesten elleve prosent av befolkningen er medlem av et tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Disse organisasjonene hadde 559 000 medlemmer per 1. januar 2015, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Islamske trossamfunn representerer den nest største religionen i Norge, målt i tallet på medlemmer. 25,2 prosent av alle medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er medlemmer i islamske trussamfunn. Kristne trossamfunn har flest medlemmer, ifølge oversikten.

Trosfriheten skal vi forsvare for enhver pris, men skattefinansierte ordninger klarer vi oss godt uten. Eierne, altså medlemmene, bør finansiere aktiviteten i egen organisasjon.

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami