Ukategorisert

Skattefinansierte penger til trossamfunn

Nesten elleve prosent av befolkningen er medlem av et tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Disse organisasjonene hadde 559 000 medlemmer per 1. januar 2015, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Islamske trossamfunn representerer den nest største religionen i Norge, målt i tallet på medlemmer. 25,2 prosent av alle medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke er medlemmer i islamske trussamfunn. Kristne trossamfunn har flest medlemmer, ifølge oversikten.

Trosfriheten skal vi forsvare for enhver pris, men skattefinansierte ordninger klarer vi oss godt uten. Eierne, altså medlemmene, bør finansiere aktiviteten i egen organisasjon.

Mest lest

Arrangementer