Ukategorisert

Kringkastingsrådet humørløst – bør legges ned

Liberaleren har lenge ment at Kringkastingsrådet bør legges ned. I dag fikk vi nok et argument for vårt syn; Kringkastingsrådet mener NRK må ta ansvar for å bygge opp et redaksjonelt miljø for høyrevridd humor. Uttalelsen er formodentlig ikke humoristisk ment.

Selv om NRK (dessverre) er finansiert via kringkastingsavgiften av alle som kjøper TV-apparat og er et statseiet selskap bør ikke NRK som mediebedrift ha et eget råd oppnevnt av det offentlige til å uttale seg om NRKs journalistiske arbeid. Derfor bør Kringkastingsrådet nedlegges.

NRK bør «bygge opp et satiremiljø med ståsted på høyresiden»
Uttalelsen i overskriften er ikke noe Liberaleren ville drømt om å mene. Men i dag har Kringkastingsrådet prestert å mene dette, gjennom følgende uttalelse:

«På sitt møte 15. oktober 2015 drøftet Kringkastingsrådet flere klager på satireprogrammet Salongen, som en av innlederne mente seg misbrukt i. Noen av medlemmene var enige med ham i dette.

Det var bred enighet om at det er bra at NRK satser på satire. De fleste mente også at satiren må være fri, og at det ligger i ytringsformens natur at den noen ganger går for langt. Til gjengjeld er det ofte slik at når satiren «bommer», slår den tilbake mot avsenderen. Et samlet råd påpekte likevel det uheldige i at satiresjangeren i NRK generelt har en slagside.

NRK er en av de få aktørene i Norge som har kompetanse og ressurser nok til å bygge opp et satiremiljø med ståsted på høyresiden, i tillegg til den nåværende satire med ståsted på venstresiden.

Ved å prøve å bygge opp noe slikt, kan NRK gi et viktig bidrag til større mangfold i humor-Norge.»

Bråket rundt Salongen
Salongen er et program på NRK som har harselert med bl.a Asle Toje. Harselasen med Toje har ført til at flere markante personer, herunder Jon Hustad, boikotter NRK. Hustad og andre mener NRK skylder Toje en unnskyldning, og vil ikke takke ja til invitasjoner fra NRK før en slik unnskyldning foreligger. Andre mener de som boikotter er for hårsåre.

Dårlig forsvar fra NRK og håpløst fra Kringkastingsrådet
Hvis det virkelig er sant at NRK forsvarte seg mot kritikken med at det er flere fra høyresiden enn venstresiden som er gjester i TV-programmet Nytt på nytt på fredager, så er det et dårlig forsvar. Det er vel uansett redaksjonen som lager manus til vitsene. Det man evt. får «bevist» er høyresidens evne til selvironi, ut fra hva det vitses om.

Men at Kringkastingsrådet presterer å mene at NRK har ansvar for å «bygge opp et satiremiljø med ståsted på høyresiden» er helt håpløst. NRKs ledelse må selv prioritere hva de skal gjøre, innenfor de retningslinjene som er trukket opp for NRKs virksomhet. I andre sammenhenger ropes det opp om redaksjonell frihet og at eierne ikke skal ha rett til å diktere innholdet i mediet (enten det er avis, radio eller TV). Men hvordan harmonerer det med Kringkastingsrådets uttalelse i denne saken? Dårlig, vil jeg tro.

Med mindre hele uttalelsen er humoristisk ment, bør kulturministeren gjøre kort prosess og legge ned hele Kringkastingsrådet.

Høyrevridd humor – hva er det?
Noen humørløse på venstresiden vil sikkert hevde at det er vitsing med innvandrere og arbeidsfolk. Det vil isåfall oppfylle venstresidens fordommer om høyresiden.

Men man kan jo vitse om latterlige avgifter, idiotisk byråkrati, tåpelige lover etc. Det er masse det kan lages høyrevridd humor på. Men sannsynligheten er jo at folk heller vil gråte enn le av skatter, avgifter og byråkrati. Kanskje kan programmet «Unnskyld at jeg spør» på nettopp NRK ha hatt eksempler på latterliggjøring av byråkrati etc.

Det er neppe umulig å lage såkalt høyrevridd humor. Men det bør ikke skje som følge av synsing i Kringkastingsrådet.

VGs artikkel om saken

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer