Ukategorisert

Liten interesse for FrPs flaggsak

Veldig få kommuner har søkt om å få delta i forsøkene med statlig finansierte omsorgstjenester.

Dersom ikke interessen øker før søknadsfristen går ut 1. desember, altså om tre dager, blir det vanskelig å måle om statlige tildelingskriterier og finansiering bidrar til bedre behovsdekning og mer likeverdige tjenester.

En slik organisering av eldreomsorgen har vært veldig viktig for FrP i mange, mange år. Det er denne modellen som gjør at Fremskrittspartiet har skilt seg ut fra de andre stortingspartiene på dette politikkområdet.

Kommunal Rapport melder at kommunene Flesberg, Hobøl, Lenvik, Lillesand, Moss Selbu og Spydeberg har søkt om å få delta i forsøket.

Ideologisk er ikke statlig finansierte omsorgstjenester noe bedre enn dagens organisering, men brukerne kan få mer valgfrihet dersom modellen blir slik FrP har markedsført partiets politikk. Fellesnevneren uansett modell er bruk av skattefinansierte penger.

Mer om forsøket, på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer